අපි ඉල්ලූවේ 5000ක් ඒත් ලැබෙන්නේ 1500යි

ඇන්ටන් මාකස්, ලේකම්, නිදහස් වෙළෙඳ කලාප සහ පොදු සේවා සේවක සංගමය

ඇන්ටන් මාකස්, ලේකම්, නිදහස් වෙළෙඳ කලාප සහ පොදු සේවා සේවක සංගමය

වත්මන් ආණ්ඩුව විසින් පෞද්ගලික අංශයේ සේවකයන්ගේ වැටුප් සම්බන්ධයෙන් වගකිව නොහැකි බව මුලින් ප‍්‍රකාශ කළද පසුව ඒ සඳහා වන නව පනතක් සම්මත කරන බවට ජනාධිපතිවරයා විසින් පොරොන්දු වී තිබිණි. ආණ්ඩුවේ පළමු දින සියය තුළ පෞද්ගලික අංශයේ සේවකයන්ගේ වැටුප් රුපියල් 2500 කින් වැඩිකිරීම සඳහා වන පනත් කෙටුම්පතක් ඉදිරිපත් කරන බව කීවද නමුත් මේ දක්වා ආණ්ඩුව එම කටයුත්ත සම්පූර්ණ කළේ නැත. පෞද්ගලික අංශයේ සේවකයන්ගේ මූලික වැටුප් ඉහළ නැංවීම සඳහා නිදහස් වෙළෙඳ කලාප සහ පොදු සේවා සේවක සංගමය විසින් පනත් කෙටුම්පතක් සකස්කර ඇති බව පසුගිය සතියේ මුල්පිටුවේ ප‍්‍රධාන පුවතින් අපි සඳහන් කළෙමු. යෝජිත නව පනත් කෙටුම්පත නීතියක් ලෙස සම්මත කරවීමේ අරමුණින් පාර්ලිමේන්තු මන්ත‍්‍රී අජිත් කුමාර විසින් පෞද්ගලික මන්ත‍්‍රී යෝජනාවක් ලෙස එය පාර්ලිමේන්තුවට ඉදිරිපත් කරන්නට නියමිතය. එම කෙටුම්පත සකස් කළ නිදහස් වෙළෙඳ කලාප සහ පොදු සේවා සේවක සංගමය වෙනුවෙන් එහි ලේකම් ඇන්ටන් මාකස් සමඟ අප කළ සංවාදය පහත පළ වේ.

  • පෞද්ගලික අංශයේ වැටුප් ඉහළ දැමීමට අදාළව ඔබ සංගමය පනත් කෙටුම්පතක් ඉදිරිපත් කළා නේද? මොකක්ද ඒක?

පෞද්ගලික අංශයේ සේවක වැටුප් අයවැය යෝජනාවලින් වැඩි කිරීමට පුළුවන්කමක් නැහැ කියලා හාම්පුතුන් විසින් තර්කයක් ගෙනල්ලා තියෙනවා. මේ අවස්ථාවේදීත් ඔවුන් කියා සිටියේ පෞද්ගලික අංශයේ සේවකයන්ගේ වැටුප් වැඩිකිරීමට ආණ්ඩුවට අයිතියක් නෑ කියලා. ඒ අනුව මේ අතුරු අයවැයෙනුත් මුදල් ඇමැතිවරයා කෙරුවේ අපි රුපියල් 5000 ක් ඉල්ලූවාම රුපියල් 2500 ක් වත් දෙන්න කියලා හාම්පුතුන්ගෙන්  ඉල්ලා හිටපු එක විතරයි. දැන් ඒ ඉල්ලීම ඉල්ලලා මාස හතරකට ආසන්න කාලයක් වෙනවා. තාම නම් ඒ ඉල්ලීම ඉටු කරපු කිසිම හාම්පුතෙක් ගැන අපි දන්නේ නෑ. මීට කලින් ආණ්ඩු විසින් වැටුප් වැඩිකිරීමට අයවැය යෝජනා තුළින් පියවර අරන් තියෙනවා. උදාහරණයක් විදියට 1978 බලයේ හිටපු ආණ්ඩුවත් පනතක් ෙ ගනාව 1978 අයවැය සහන දීමනා පනත කියලා. ඒ වගේම 2005 දීත් අයවැය සහන දීමනා පනතක් ගෙනාවා. ඉතින් එවැනි පනතකින් මේක ක‍්‍රියාත්මක කරනවා හැර ඉල්ලීම් කෙරුවට කිසිම හාම්පුතෙක් ගෙවන්නේ නෑ.

ආණ්ඩුවත් දිගින් දිගටම මේක ගැන කල්මරපු තත්වයක් යටතේ අපි හිතුවා අපේ සංශෝධන සහිත පනත් කෙටුම්පතක් සියලූම පාර්ලිමේන්තු මන්ත‍්‍රීවරුන්ට යවලා ඉල්ලීමක් කරන්න. මොකද මන්ත‍්‍රීවරුන්ට අයිතියක් තියෙනවා  ඕනෑම කරුණක් සම්බන්ධව පෞද්ගලික පනත් කෙටුම්පතක් විදියට ඉදිරිපත් කරන්න. මේ ප‍්‍රශ්නයේදීත් පාර්ලිමේන්තු මන්ත‍්‍රීවරුන්ට ඒ අනුව කටයුතු කරන්න පුළුවන් කියලා අපි හිතපු නිසා තමයි මේක අපි ඉදිරිපත් කළේ.

  • අපි ඒ පනත තවම දැකලා නැහැ. මොනවද ඒකෙ තියෙන්නේ?

මූලික වශයෙන්ම අපේ පනතෙන් 2500 ක වැටුප් වැඩිවීමක් අපි බලාපොරොත්තු වෙනවා. ඒ වගේම සේවක සංඛ්‍යාව නොතකාම සෑම සේවා යෝජකයෙක්ම මසකට රුපියල් 2500 ක පඩි වැඩිකිරීම ඔවුන් ලබන ඒ වැටුපට එකතු වියයුතුයි. ඒ වගේම මේ පනතින් අපි යෝජනා කරනවා පෞද්ගලික අංශයේ විධිමත් ක්ෂේත‍්‍රයේ සේවකයන්ට වගේම අවිධිමත් ක්ෂේත‍්‍රයේ සේවකයන්ට පවා මේ වැටුප් වැඩිවීම හිමිවිය යුතුයි කියන එක. උදාහරණයක් විදියට ගෘහ සේවිකාවන් වගේ අවිධිමත් ක්ෂේත‍්‍රයේ අයත් අපි ආවරණය කරලා තියෙනවා.
ඒ වගේම තමයි අපි අයවැයෙන් ඉල්ලූවේ රුපියල් 5000 ක වැටුප් වැඩිවීමත්. නමුත් අපිට ලැබුණේ රුපියල් 2500යි. මේ 2500 ම සියලූම සේවකයන්ට ලබාදිය යුතුයි. ඒ වගේම පුනරාවර්ථනය නොවන ජීවන වියදම් දීමනාව ගෙවන සාමූහික ගිවිසුම් තිබෙන තැන්වලට පමණයි මේ වැටුප් වැඩිකිරීම ලබා නොදිය යුත්තේ. සාමූහික ගිවිසුම් තිබුණත් ඒ ම`ගින් ජීවනාංක දීමනාව ගෙවන්නේ නැත්නම් ඒ සේවකයන්ටත් මේ 2500 ලැබිය යුතුයි. අපේ පනතේ තියෙන මූලික අන්තර්ගතය තමයි මේක.

x රවි කරුණානායක මුදල් ඇමැතිවරයා ඉදිරිපත් කරපු අයවැයෙන් පෞද්ගලික අංශයේ සේවකයන්ට සහනයක් ලැබුණේ නැද්ද?
ඒ අයවැයෙන් මුදල් ඇමැතිවරයා කළේ පෞද්ගලික අංශයේ හාම්පුතුන්ගෙන් පෞද්ගලික අංශයේ පඩි වැඩි කරන්න කියලා ඉල්ලපු එක විතරයිනේ. පඩි වැඩි කළේ නෑනේ. කාට වුණත් ඉල්ලන්න පුළුවන්. දැන් එහෙම ඉල්ලලා මාස කිහිපයක් වෙනවනේ. හාම්පුත්තු කාගෙවත් පඩි වැඩි කළේ නෑනේ. ඒකට පනතක් ගෙනල්ලා සම්මත කරන්න  ඕනෙ.

  •  කම්කරු ඇමැතිවරයා කියලා තියෙනවා නේද මැයි පළමුවැනිදායින් පස්සේ පෞද්ගලික අංශයේ අවම වැටුප රුපියල් 10000 ක් දක්වා වැඩි කිරීමට අදාළව පනතක් ගේනවා කියලා?

ඔව්, ආණ්ඩුව ප‍්‍රකාශයට පත් කරලා තියෙනවා මැයි පළමුවැනිදා කැබිනට් පත‍්‍රිකාවක් දැම්මා කියලා. මේකෙන් කියන්නේ අවම ජාතික වැටුප රුපියල් 10000 විය යුතුයි, ඊට අමතරව රුපියල් 1500 ක පඩි වැඩි කිරීමක් මැයි මාසේ පළමුවැනිදා ඉඳන් ලබාදිය යුතුයි කියලයි. ඒ වගේම ඒකෙ තියෙන තව කොන්දේසියක් තමයි 2015 ජනවාරි සිට යම් පඩි වැඩිකිරීමක් ලබා දීලා තියෙනව නම් ඒක මේකෙන් අඩු කරන්න  ඕන කියන එක. එහෙම අඩු කරලා ඉතුරු ගාණක් තියෙනව නම් ලබා දෙන්න  ඕන කියලා. අපි කියමුකෝ රුපියල් 1000 ක් ලබා දීලා තියෙනවා කියලා ජනවාරි මාසේ ඉඳලා. එතකොට තව ගෙවන්න  ඕන 500යි. අනික තමයි ඒ 1500 ගෙවිය යුත්තේ මාසික ආදායම රුපියල් 40000 ක් තියෙන අයට හා ඊට අඩු ආදායම් තියෙන අයට පමණයි. ඒ වගේම සාමූහික ගිවිසුම්වලින් ආවරණය වන සේවකයන්ට ඒ මුදල් ගෙවන්නෙ නැහැ කියලත් තියෙනවා. ඒ වගේම තමයි ඒකේ තව කොන්දේසියක් තියෙනවා. ඒ තමයි දෙනවා කියපු 2500 න් අනිත් රුපියල් 1000 අපට ලැබෙන්නේ 2016 ජනවාරි මාසයේ ඉඳලා කියන එක.

  •  දැන් ඔය කියන විදියට ආණ්ඩුව පනතක් ගෙනත් පඩි වැඩි කළොත් ප‍්‍රශ්නය ඉවරයි නේද?

නෑ, නෑ.. අපි ඉල්ලූවේ රුපියල් 5000 ක්. රවී කරුණානායක ඇමැතිවරයා යෝජනා කළේ රුපියල් 2500 ක්. ඒත් දැන් මේ පනතෙන් ගේන්නේ රුපියල් 1500 යිනේ. ඉතුරු රුපියල් 1000 දෙන්න යන්නෙ 2016 නේ. ඒ අතරතුර අයවැයකුත් එනවනේ මේ අවුරුද්දේ. ඒක නිසා මේ ප‍්‍රශ්නෙ විසඳෙන්නේ නෑ. ප‍්‍රශ්නෙ යම් තරමකට හෝ විසඳෙන්න නම් මේ 2500 වත් ලැබිය යුතුයි. ඒ වගේම තමයි සාමූහික ගිවිසුම්වලින් ආවරණය වන සේවකයන්ටත් මේ මුදල ලැබිය යුතුයි. ඒ වගේම  කලින් කරපු පඩි වැඩි කිරීම් තියෙනවනම් ඒව මේ පඩියෙන් අඩු නොකළ යුතුයි. ආණ්ඩුව පනතක් ගේනව නම් අපි පනත් කෙටුම්පතක් දීලා තියෙනවා පාර්ලිමේන්තුවට. ඒකත් අධ්‍යයනය කරලා ඒකෙ කරුණුත් අඩංගු කරලා තමයි පනතක් ගේන්න  ඕන.

  • දැන් ආණ්ඩුව කියන කිසිම දෙයක් නොවුණොත් ? ඒ කියන්නේ මැයි මාසෙට ලැබෙන පඩිය කලින් පඩියම වුණොත් මොකද කරන්නෙ?

එකක් තමයි අපි හදලා ඉදිරිපත් කරපු පනත් කෙටුම්පත මන්ත‍්‍රීවරුන් හරහා පාර්ලිමේන්තුවට ඉදිරිපත් කිරීම. අපි දැනටමත් ඒක ඉදිරිපත් කරලා තියෙන්නෙ. ඒකත් එක ක‍්‍රියාමාර්ගයක්.

අපි ඒ කෙටුම්පත හැම මන්ත‍්‍රීවරයෙක්ටම ලිඛිතව යවලා තියෙන්නේ. ඒක ලැබුණු ගමන්ම අජිත් කුමාර මන්ත‍්‍රීවරයා කතා කරලා කිව්වා ඒක පෞද්ගලික යෝජනාවක් විදියට පාර්ලිමේන්තුවට ඉදිරිපත් කරන්න කැමතියි කියලා. තව මන්ත‍්‍රීවරු කිහිප දෙනෙක් කතා කළා මේ පනතට සහයෝගය දෙන්න කැමතියි කියලා. අනික බලමු විපක්ෂයේ ගොඩාක් පක්ෂ ඉන්නවනේ. මේ වගේ පනතකට හැමෝම සහයෝගය දෙන්න එපායැ. මොකද කම්කරුවන් කියන කොටසට පෞද්ගලික අංශයේ සේවකයනුත් අයත් වෙනවා. අනික අපි හිතන්නෙ නෑ ආණ්ඩු පක්ෂයේ මන්ත‍්‍රීවරු වුණත් මේ පනතට විරුද්ධ වෙයි කියලා. මොකද මේක රටට අහිතකර පනතක් නෙවෙයි. පෞද්ගලික අංශයේ වෘත්තීය සමිති 10 ක් එකතු වෙලා කරපු අරගලයක් තමයි අවසානයේ මේ දක්වා ආවේ. ඉතින් මැයි මාසේ ඇතුළත මේ පනත ගෙනාවේ නැත්නම් අපි නැවත වෘත්තීය සමිති රැුස්වෙලා පෞද්ගලික අංශයේ සේවකයන් පෙළ ගස්වනවා මේ ආණ්ඩුවට තද බලපෑමක් කරන්න. ඇමැති මණ්ඩලය තීරණය කරපු එකක් ක‍්‍රියාත්මක නොකර ඉන්නව නම් ඒකත් බරපතළ ප‍්‍රශ්නයක්නෙ. ඒක නිසා අපේ සංශෝධනත් සහිතව පාර්ලිමේන්තුවට පෞද්ගලික අංශ සේවකයන්ගේ පඩි වැඩිකිරීම් සම්බන්ධ පනත් කෙටුම්පතක් ගේන්න කියලා අපි ආණ්ඩුවට බලකර සිටිනවා.

සංවාද සටහන – නිලූකා තරංගනී

Advertisements